Om

TubalCain og Lilith

TubalCain og Lilith, et musikalsk performans inspirert band med utgangspunkt i mekaniske rytmer og lyder som kommer fra det daglige arbeidet i smia.


Musikk og tekster kommer ut i fra et menneskelig, sosialt og samfunnskritisk engasjement med et uforbeholdent likeverd i sentrum.


Bandet spiller på selvlagde instrumenter laget av skrot og utrangerte gjenstander, som får nytt liv og en ny funksjon.


TubalCain og Lilith har en sterkt kunstnerisk forankring, da to av bandmedlemmene er utøvende kunstnere.

Tobbe Malm – kunstsmed og

Tore Wilhelmsen – tekstilkunstner.


Vi holder jevnlig konserter og kan leies inn til arrangementer.


BANDET

Tobbe Malm

Tore Wilhelmsen

Ilan Dehli Villanger